Sunday , October 23 2016
Breaking News
Home / Tra cứu / Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

TruongTienganh.com xin gửi tới danh mục Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh:

Động từ bất quy tắc 1
Động từ bất quy tắc 2
Động từ bất quy tắc 3
Động từ bất quy tắc 4
Động từ bất quy tắc 5
Động từ bất quy tắc 6

Bạn đã nhớ hết các Động từ bất quy tắc này chưa vậy? Với mỗi động từ bất quy tắc trên, bạn hãy đặt một câu với động từ đó nhé. Chắc chắn bạn sẽ nhớ và nhớ lâu hơn đấy, bắt đầu comment nào.

comments

Leave a Reply